O nás

Spolek Jezírko – Libušín vznikl jako dobrovolná aktivita zakládajících členů a byl právně založen v roce 2009. V roce 2016 prošel legislativní změnou, která se mimo jiné týkala i změny názvu.

Hlavní činnost je směřována ke zlepšení okolí jezírka, tak aby co nejlépe odpovídalo potřebám občanů a členů spolku, pro krátkodobé sportovní, rekreační a relaxační využití přiléhajících ploch.

V průběhu naší činnosti se nám již podařilo vyčistit louku nad jezírkem do podoby, kterou všichni návštěvníci znají, na její hranici jsme zároveň vysadili několik smrčků a habrů, opravili jsme a osadili několik laviček, které nám věnovala obec, udržujeme cestu kolem jezírka, založili jsme vrbový altánek na louce u hráze a vysadili vrby podél jednoho břehu jezírka. Pravidelně udržujeme travnaté plochy, sbíráme a svážíme odpadky, kterých, zejména v létě, není málo.

Do budoucna bychom chtěli v okolí jezírka vybudovat naučnou stezku, vytvořit hnízdní budky pro ptáky a opravit hrázdní těleso. Realizace našich plánů je ovšem limitována finančními prostředky. I proto máme jeden z cílů orientovaný na dotační programy ČR a EU, které bychom chtěli využít ke zvelebení jezírka.

Členem našeho spolku se může stát každý, kdo souhlasí s cílem činnosti a podá písemnou přihlášku.

Velmi rádi uvítáme všechny nápady, připomínky nebo návrhy na zlepšení. Rádi také přijmeme jakoukoliv pomoc, a to jak finanční, či nabídku využití techniky, popřípadě darování využitelného materiálu na opravu ploch nebo hráze.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří si naší práce váží, chovají se v okolí jezírka tak, jako by bylo jejich vlastní.

Děkujeme za Vaši přízeň

Jezírko-Libušín, z.s.